Kontakt

Kontakt

Vor Frue IF
Vor Frue Hovedgade 75
4000 Roskilde
vorfrueif@vorfrueif.dk

CVR nr. 26218519

Bankforbindelser:
Spar Nord 9309-6500014901
Danske Bank / Mobilepay 14138

Kasserer:
Jesper Bendix
kasserer@vorfrueif.dk

Email oversigt:
Bestyrelsen: Bestyrelsen@vorfrueif.dk
Formanden: Formanden@vorfrueif.dk
Kassereren: Kasserer@vorfrueif.dk
Badminton: Badminton@vorfrueif.dk
Fodbold ungdom: Fodbold-ungdom@vorfrueif.dk
Fitness: Fitness@vorfrueif.dk
Gymnastik: Gymnastik@vorfrueif.dk
Petanque: Petanque@vorfrueif.dk
Rugby: Rugby@vorfrueif.dk
Festival: RF@vorfrueif.dk

Udvalg

Udvalgene har en lang række opgaver, og bestyrelsens forventninger til udvalget er præsenteret her:

Rekruttering.
Det er udvalgene som i sidste ende sikre at VFI har et fornuftigt antal medlemmer. Bestyrelsen stiller 'blot' rammerne til rådighed, som udvalget skal udfylde.

Fastholdelse
På samme vis som med rekruttering, forventes det at udvalgene arbejder på at fastholde medlemmerne. Dette kan gøres på mange måder, men jo bedre at det sociale klima er, jo nemmere er denne opgave.

Ansættelse
En inspirerende træner kan være vejen til både rekruttering og fastholdelse, hvorfor ansættelsen af trænere foretages af udvalget. Indholdet i alle ansættelseskontrakter skal dog accepteres af bestyrelsen.

For at udbetaling kan finde sted, skal kassereren modtage en kopi af den underskrevne kontrakt. Kontraktskabelon findes under punktet Bilag.

Økonomi
Kassereren i afdelingen laver følgende:
*Budget, som udvalget sikrer bliver overholdt
*Grundlag for girokort
*Restanceopfølgning overfor afdelingens medlemmer
*Kommunikation med hovedkassereren

Vor Frue IF anvender det princip at senior afdelinger ikke må give underskud. Ungdomsafdelinger må godt levere ansvarlige underskud idet dette betragtes som en investering.

Skriv gerne til bestyrelsen hvis noget skal forklares, og måske endda omformuleres.

vorfrueif@vorfrueif.dk

Badminton:

Udvalgsformand: Klaus Mikkelsen
Tlf.: 27 29 25 00
klausroskilde@gmail.com

Medlem: Jette Krebs
Tlf.: 21 48 78 49
jette.b.krebs@gmail.com

Medlem: Thomas Hansen
Tlf.: 

Medlem: Jeannie Olsen
Tlf.: 23 41 14 89
po7jho@yahoo.com

Gymnastik:

Udvalgsformand: Camilla Baymler
Tlf.:
milbay@hotmail.com


Medlem: Maria Lenshøj
Tlf.:Hockey/Florrball:

Udvalgsformand: Jesper Bendix Pedersen
Tlf.: 20 14 53 77
jasz@mail.dk

Medlem: Leon Hansenbr>Tlf.: 20 84 71 75
leon@phentreprenoren.dk

Medlem: Jens Rønne Pedersen
Tlf.: 23 24 17 34
ronne.pedersen@gmail.comPetanque:

Kontaktperson: Kjeld E. Sørensen
Tlf.:46 36 11 17,

Mob.: 20 45 78 50
kes@bogoevej2.dkRugby:

Udvalgsformand: 


Ungdomansvarlig: 


Kvinde ansvarlig: Viola Højesen
Tlf.:
violahojelsen@gmail.com


Medlem: Kresten Gaub
Tlf.:
kresten.gaub@hotmail.com


Medlem: Malthe Harbison-Hansen
Tlf.:
mjh@ka7.dk

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes