Loading...

Vor Frue IFs udvalg
Udvalgene har en lang række opgaver, og bestyrelsens forventninger til udvalget er præsenteret her:

Rekruttering.
Det er udvalgene som i sidste ende sikre at VFI har et fornuftigt antal medlemmer. Bestyrelsen stiller 'blot' rammerne til rådighed, som udvalget skal udfylde.

Fastholdelse
På samme vis som med rekruttering, forventes det at udvalgene arbejder på at fastholde medlemmerne. Dette kan gøres på mange måder, men jo bedre at det sociale klima er, jo nemmere er denne opgave.

Ansættelse
En inspirerende træner kan være vejen til både rekruttering og fastholdelse, hvorfor ansættelsen af trænere foretages af udvalget. Indholdet i alle ansættelseskontrakter skal dog accepteres af bestyrelsen.

For at udbetaling kan finde sted, skal kassereren modtage en kopi af den underskrevne kontrakt. Kontraktskabelon findes under punktet Bilag.

Økonomi
Kassereren i afdelingen laver følgende:
*Budget, som udvalget sikrer bliver overholdt
*Grundlag for girokort
*Restanceopfølgning overfor afdelingens medlemmer
*Kommunikation med hovedkassereren

Vor Frue IF anvender det princip at senior afdelinger ikke må give underskud. Ungdomsafdelinger må godt levere ansvarlige underskud idet dette betragtes som en investering.

Skriv gerne til bestyrelsen hvis noget skal forklares, og måske endda omformuleres.

vorfrueif@vorfrueif.dkStricker
EL-service ApS

Sponsor

Spar Nord

Sponsor

BYGMA

Sponsor

THEMCOM

Sponsor