Om Vor Frue IF

Vor Frue IF er organiseret som Foreninger traditionelt er organiseret. Øverste myndighed er den årlige Generalforsamling, og Vedtægterne vedtaget af Generalforsamlingen.

VFI 2015 IIDen af Generalforsamlingen valgte Bestyrelse har som primær opgave at omsætte Vedtægterne til praksis. Til at stå for det daglige arbejde, er der nedsat en række udvalg, og de overordnede forventninger er beskrevet her.

Udover Vedtægterne har Bestyrelserne gennem tiderne udarbejdet foreningens Leveregler og Værdinormer. Alle skal føle sig trygge i Vor Frue IF.

Du finder Bestyrelsens referater ved at klikke på det relevante år: 2015 og 2016 og 2018.

Alle de retningslinjer som beskriver VFI er samlet på en dokumentside.

 

Den tid vi lever i er kendetegnet ved en åben og fri kommunikation, hvor meget hurtigt kan blive spredt ud til mange brugere på f.eks. Facebook. Da Social mediader har været eksempler på mindre god kommunikation, har Bestyrelsen formuleret et regelsæt som  beskriver hvad forventningerne er til kommunikationen som vedrører Vor Frue IF.