Loading...

Idræt med kammeratskab og sammenhold i fokus
VFI arbejder som sådan ikke med ind- og udmeldelse af foreningen.

Medlemskab er givet til dem som har betalt sit kontingent - en simpel og pragmatisk løsning for alle.

Til at holde styr på vores kontingenter, anvender vi Holdsport.dk og de fordele der ligger i dette system.

For at blive oprettet i Holdsport, skal du blot give din træner din email og hvorefter du oprettes i Holdsport.dk. Som bruger i Holdsport.dk kan du selv vedligeholde dine oplysninger. Pga. tilskudmulighederne skal fødselsdato og adresse være udfyldt.

Generelt er Holdsport.dk underlagt GDPR reglerne >>

Hvis du har spørgsmål til medlemskab er du altid velkommen til at kontakte os.

vorfrueif@vorfrueif.dk

Kontingenter / pris
Badminton: kr.

Rugby: kr.

Gynastik kr.

Hockey kr.

Pentaque kr.

Fodbold kr.

E sport kr.
Medlemsforhold
Som medlem kan optages enhver, der har modtaget og accepteret foreningens vedtægter. Medlemskabet kan være enten som aktiv eller passiv.

Optagelse er gyldig når kontingentet er indbetalt til foreningen, samt at medlemmet ikke har øvrig gæld overfor foreningen. Medlemskab kan betales frem til den 15. januar i det efterfølgende år Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Bestyrelsen kan ekskludere eller idømme karantæne til medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Et ekskluderet medlem kan få sin eksklusion afprøvet ved førstkommende generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. En afprøvning kræver en skriftlig motivation af et andet medlem, samt en mundtlig fremlæggelse på generalforsamlingen