Bestyrelsen

Efter Generalforsamlingen den 27. februar 2018, står foreningen uden formand. Dette er naturligvis ikke holdbart, og en ekstraordinær generalforsamling inden 27. maj 2018 skal forsøge at råde bod på situationen, og håbet er at personer med lyst og vilje vil melde sig inden da.

Derudover har Mark Stæhr efterfølgende valgt at trække sig fra bestyrelsen. Herefter ser bestyrelsen således ud:

Formand: Ubesat
Bestyrelsesmedlem & kasserer: Kenneth Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Morten Brandenborg
Suppleant: Jens Post